Raak IGS

Raak IGS B.V. is sinds 2016 de handelsonderneming van Raak Group, en tevens gesprekspartner voor internationale contacten. Raak is opgericht in 1967 voor aanvankelijk het reviseren en controleren van aardgasreduceerinstallaties. In de loop der jaren is het bedrijf uitgegroeid tot een holding (Raak Group) met drie bv’s. De kernactiviteiten hebben zich verplaatst naar stationsbouw welke zijn ondergebracht in de bv Installatiebouw. De activiteiten van certificering van aardgasinstallaties binnen de industrie (Scios 7A en 7B) zijn sinds 2008 ondergebracht in de bv Engineering.

Visie

De visie van IGS is het beste van de Raak Group te combineren, en kennis in internationaal verband te etaleren. Raak Group is in Nederland al decennia actief in de aardgasindustrie, en heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van gasstations voor de regionale netwerkbedrijven (lage druk). Mede als gevolg van het samenwerkingsverband met ZIL worden de laatste jaren, voor zowel de nationale als internationale markt, ook hogedrukstations gebouwd. Het gevolg is dat Raak Group zich ontwikkeld tot specialist in een markt waar leveranciers van componenten vaker voor de massa i.p.v. specialisatie gaan. Hierdoor ontstaan kansen, waar IGS continue op in zal spelen.

Samenwerkingsverband

Raak IGS heeft een strategisch samenwerkingsverband met ZIL. ZIL’s core business is het ontwerpen en ontwikkelen van op maat gemaakte meet- en controlestations. Met haar geassocieerde bedrijven wordt middels een zeer ervaren en gespecialiseerd team complexe gasinfrastuctuur wereldwijd geleverd. Ter ondersteuning wordt vanuit het Verenigd Koninkrijk een breed scala aan projectdiensten aangeboden welke voortdurend in ontwikkeling zijn als gevolg van de continue veranderde behoeften van haar afnemers. Raak manifesteert zich in dit verband gezien de verschillende disciplines als Group. Raak Installatiebouw voor stationsbouw, Raak Engineering voor boilerrooms, Raak IGS voor meet- en regelapparatuur. In dit verband is ook Gascat actief.

Duurzaamheid

Het geheel van maatregelen en procedures op het gebied van kwaliteits-, ARBO- en milieuzorg is vastgelegd in het kwaliteitshandboek. Dit handboek voldoet aan de eisen vermeld in de NEN-ISO 9001-2015 en 14001-2015. In de loop der jaren is steeds gebruik gemaakt van een externe partij welke Raak Group bijstaat in het certificeringstraject. Het beoogde resultaat zijn naast kostenbesparingen een efficiënter kwaliteitssysteem welke volledig toegespitst is op de werkzaamheden van de bedrijven in de Raak Group. Tevens is in dit proces ons MVO beleid ondergebracht.

Het MVO-speelveld is groot en het merendeel van de afnemers zijn hierin een speler met veel invloed. Het MVO beleid van deze afnemers wordt gevolgd, en heeft voor Raak Group als doel om de impact van haar activiteiten een minimale belasting te laten zijn voor onze wereld welke bedreigd wordt door vervuiling en opwarming van de aarde. In samenspraak met onze afnemers, leveranciers en medewerkers worden hierover afwegingen en afspraken gemaakt, en wordt inzicht gegeven in de maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid van Raak Group. Dit om de economische belangen in perspectief te kunnen plaatsen. Middelen welke hiervoor mede worden toegepast zijn een CO2 voetafdruk, een milieubeheerstabel (AIM), genoemde ISO certificeringen, gondstoffenpaspoort en management review.